Basınçlı Hava

Basınçlı Hava

ENDÜSTRIYEL BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

Basınçlı hava, elektrik enerjisinin kullanımının uygun olmadığı ya da tehlikeli olduğu durumlarda kullanılan depolanabilir bir enerji türüdür.

Basınçlı hava sistemlerinin kalbini hava kompresörleri oluşturur. Ortam basıncında kompresöre alınan hava hacimsel olarak küçültülerek ya da molekül bazında ivmelendirilerek istenilen basınca getirilir. Kompresörler basınçlı hava oluşturma mekanizmalarına göre pozitif deplasmanlı ve dinamik kompresörler olmak üzere iki başlıkta toplanırlar.

Basınçlı hava enerjiyi depolamak ve iletmek için mükemmel bir araçtır. Pil ve buhar gibi diğer yöntemlere göre enerji depolama açısından esnektir, çok yönlüdür ve görece güvenlidir. Piller büyük hacimlidir ve şarj ömürleri sınırlıdır. Buhar ise ne uygun maliyetlidir ne de kullanıcı dostudur (aşırı ısınır). Ama basınçlı hava ile elektrik karşılaştırıldığında, elektrik daha uygun maliyetlidir. Elektrik daha uygunsa neden basınçlı hava kullanalım?

Yardımcı ekipmanlar, kompresörden elde edilen basınçlı havanın son kullanım amacına göre iyileştirilmesi, depolanması, taşınması, basınçlı hava talebine göre akışını ve basıncını düzenlemek gibi amaçlarla kullanılırlar. Genel hatlarıyla filtreler, ayrıştırıcılar, kurutucular, basınç/akış kontrolörleri, basınçlı hava tankları, kondensat  tahliyeleri ve basınçlı hava dağıtım tesisatı yardımcı ekipmanlar arasında yer alır.

Hizmetlerimiz İçin Daha Detaylı Bilgi Almak İsterseniz Bizi Arayın