Koşal Mühendislik Logo
ANASAYFA

EVSEL HİZMETLER

Bahçe Sulama ve Su Yönetimi Sistemleri

Bahçe Sulama

BahÇe Sulama ve Su Yönetimi Sistemleri
Bahçelerimiz, daha geniş anlamıyla yaşadığımız çevrenin güzelliğine güzellik katan peyzaj uygulamalarıdır. Peyzaj uygulamasının sona ermesiyle beraber alınması gereken bazı önlemler gündeme gelir.

Çiçeklerin, ağaçların en büyük ihtiyacı sudur. Canlılıklarını korumaları su ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Düzenli sulama konusu ev sahipleri için büyük problemdir. Bu nedenle sulama sistemleri kullanıcılara büyük kolaylıklar getirir.

SULAMA SİSTEMİ NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ ve ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bahçelerimize hayalimizdeki görünümü kazandırmak bir son değildir. Aksine her şey düzenleme uygulamasının bitişiyle başlar. Göz alıcı, hoş bir bahçe düzeni hiç kuşkusuz ev sahipleri için gurur kaynağıdır. Çimlerin, çiçeklerin, ağaçların formunu korumasındaki en etkili etmen sulamanın istikrarlı ve ihtiyaca göre yapılmasıdır. Buna rağmen çoğu ev sahibi, günlük hayatın koşuşturması içerisinde bahçenin sulama ihtiyaçlarını denetleme zamanı bulamaz. Bahçenin ihmal edilmeye başlanması, geri dönüşü kolay olmayacak hasarlara neden olur.

Birçok sulama sistemi vardır. Bazı sulama sistemleri kendi içinde de farklı uygulamalar getirebilir. Yağmurlama sistemleri, bublers sistemleri, sprinkler sistemi en çok bilinenleridir. Bunlar basınçlı su sistemleri olarak adlandırılırlar. Kullanıcıların ihtiyacına, tercihine, sahip olunan alana göre sulama sistemi ihtiyacı belirlenir.

Sulama Sistemleri Bizlere Ne Kazandırır?
Günümüzde sulama sistemleri oldukça gelişmiştir. Kullanımları oldukça kolaydır. Sulama sistemlerinin bizlere en büyük getirisi su faturalarının düşüşüyle olur. Özellikle basınçlı sulama sistemleri ile büyük oranda su tasarrufu sağlanırken, su israfının önüne geçilmiş olunur. Suyun orantılı olarak bahçemize yayılması sağlanır. Böylece su belli bölgelerde toplanıp toprağa zarar vermez.

Bahçesine vakit ayıramayan ev sahiplerinin imdadına sulama sistemleri yetişir. Bahçelerini eski tekniklerle sulayan ve buna büyük vakit harcayanlar için de hatırı sayılır bir zaman tasarrufu sağlanır. Sulama sistemleri tasarruf konusunda ehil aletlerdir. Bundan dolayı sistemlerinin maliyeti ilk planda yüksek gibi görülse de, uzun vadede, yaratacakları su tasarrufu sayesinde kendi maliyetlerini çıkarırlar. Daha da önemlisi sulama sistemleri bahçelerimizin ömrünün uzatılmasında ana rolü üstlenirler.